வரவேற்பு விசாரணைகள்
நான் யாரைப் பார்க்கிறேன்?
திறக்கும் நேரம்
நோய்வாய்ப்பட்ட / பொருந்தக்கூடிய குறிப்பு
செய்தி பயிற்சி
நடைமுறையில் சேரவும்
சோதனை முடிவுகள்

பயிற்சியில் சேரவும்

A warm welcome from Rush Green Medical Centre

To be eligible to register at the practice, you must live within the practice catchment area. Please contact GP practice for more info.

If you live within our practice area you can register by completing the relevant registration form plus the data sharing and accessibility forms.

The necessary forms are available from reception or can be downloaded as PDF/Word files – see below.
Please note that if you are returning your forms in person, where possible please do so between 10am and 4pm Tuesday to Friday.

Online access – proof of identity

  • Patients over the age of 16 years can have online access to their medical record and additional facilities such as ordering repeat prescriptions and the booking of some appointments. We require proof of identity to be able to give you online access to your medical record. At the time of registering or applying for online access, please supply proof of identity and of current address. PLEASE NOTE: these should be separate documents, for example we cannot accept a driving licence as both photographic ID and proof of address.  Acceptable documents can be:
  • photo ID: passport or photo driving licence
  • proof of address: bank or other financial statements, but not bills

New patient check

Newly registered patients are invited to arrange a consultation with a healthcare professional – this is an opportunity for us to obtain important background medical history prior to your medical notes arriving.  When you come for your medical please bring along a small specimen of urine.

We do need to have your details logged onto our computer system before you are seen for an appointment.

Your named GP

The surgery provides all patients with a named GP who will have overall responsibility for the care and support that our surgery provides to them.

We need to divide our patients evenly between all of our doctors, so they can manage their workload. Therefore to do this fairly and impartially, we have selected patients by surname to match to a doctor.

We know that some patients will wish their named GP to be a particular doctor. Where a patient expresses a preference as to which doctor they have been assigned, the practice will make reasonable efforts to accommodate this request, but we would like to reassure patients that this system does not prevent you from seeing any GP in the practice. Your named GP will not be available at all times.

You do not need to take any further action and will be informed of your named GP in due course. In the meantime, if you wish to be told the name of your accountable GP, please ask the receptionist when you are next in the surgery.

Non-English speakers

These fact sheets have been written to explain the role of UK health services, the National Health Service (NHS), to newly-arrived individuals seeking asylum. They cover issues such as the role of GPs, their function as gatekeepers to health services, how to register and how to access emergency services.

Special care has been taken to ensure that information is given in clear language, and the content and style has been tested with user groups.

Open the leaflets in one of the following languages:

england English Urdu Urdu
albania Albanian india Hindi
egypt Arabic lithuania Lithuanian
bulgaria Bulgarian poland Polish
china Chinese (Cantonese) portugal Portuguese
china Chinese (Mandarin) spain Spanish
russia Russian French French
Turkish Turkish Punjabi Punjabi
Gujerati Gujerati Somali Somali
Croatian Croatian Bengali Bengali
Iran Farsi

தொடர்பு விபரங்கள்

டாக்டர் பூலோவின் அறுவை சிகிச்சை
ரஷ் பசுமை மருத்துவ மையம்.
261 டாகென்ஹாம் ஆர்.டி, டாகென்ஹாம், ரோம்ஃபோர்ட் ஆர்.எம் 7 0 எக்ஸ்ஆர்.

தொலைபேசி: 01708 209220
நேரத்திற்கு வெளியே: 111

மின்னஞ்சல்: [email protected]
(மருத்துவமற்ற கேள்விகளுக்கு கண்டிப்பாக மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்)

SYSTMONLINE

SystmOnline மற்றும் அது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் வழங்கும் சேவைகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது 24/7.

நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப சோதனை

நீங்கள் கவனிப்பின் சிறந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்று NHS விரும்புகிறது. உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்.

செய்திமடல் பதிவு படிவம்