வரவேற்பு விசாரணைகள்
நான் யாரைப் பார்க்கிறேன்?
திறக்கும் நேரம்
நோய்வாய்ப்பட்ட / பொருந்தக்கூடிய குறிப்பு
செய்தி பயிற்சி
நடைமுறையில் சேரவும்
சோதனை முடிவுகள்

Tests and Results

Results of tests and investigations

When the clinician orders any tests you may require they will indicate whether you should make an appointment for the results or whether you will be contacted via telephone if any further action is required.

We do not give out results over the telephone in any other circumstances and results will not be given to patients by the reception staff.

Blood tests

A blood test is when a sample of blood is taken for testing in a laboratory. Blood tests have a wide range of uses and are one of the most common types of medical test. For example, a blood test can be used to:

  • assess your general state of health
  • confirm the presence of a bacterial or viral infection
  • see how well certain organs, such as the liver and kidneys, are functioning

A blood test usually involves the phlebotomist taking a blood sample from a blood vessel in your arm and the usual place for a sample is the inside of the elbow or wrist, where the veins are relatively close to the surface. Blood samples from children are most commonly taken from the back of the hand. The child’s hand will be anaesthetised (numbed) with a special cream before the sample is taken.

You can find out more about blood tests, their purpose and the way they are performed on the  NHS Choices website.

Pathology samples

If the doctor or nurse has asked you to provide a pathology sample e.g. urine, stool, sputum, these must be left at reception before 11.00amதிங்கட்கிழமை – வெள்ளி.

X-ray

An X-ray is a widely used diagnostic test to examine the inside of the body. X-rays are a very effective way of detecting problems with bones, such as fractures. They can also often identify problems with soft tissue, such as pneumonia or breast cancer.

If you have an X-ray, you will be asked to lie on a table or stand against a surface so that the part of your body being X-rayed is between the X-ray tube and the photographic plate.

An X-ray is usually carried out by a radiographer, a healthcare professional who specialises in using imaging technology, such as X-rays and ultrasound scanners.

You can find out more about x-ray tests, how they are performed, their function and the risks by visiting the NHS website.

தொடர்பு விபரங்கள்

டாக்டர் பூலோவின் அறுவை சிகிச்சை
ரஷ் பசுமை மருத்துவ மையம்.
261 டாகென்ஹாம் ஆர்.டி, டாகென்ஹாம், ரோம்ஃபோர்ட் ஆர்.எம் 7 0 எக்ஸ்ஆர்.

தொலைபேசி: 01708 209220
நேரத்திற்கு வெளியே: 111

மின்னஞ்சல்: [email protected]
(மருத்துவமற்ற கேள்விகளுக்கு கண்டிப்பாக மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்)

SYSTMONLINE

SystmOnline மற்றும் அது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் வழங்கும் சேவைகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது 24/7.

நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப சோதனை

நீங்கள் கவனிப்பின் சிறந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்று NHS விரும்புகிறது. உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்.

செய்திமடல் பதிவு படிவம்